به گزارش ایپنا اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۴۲ کیلوگرم: محمد کریمی نیا (خراسان رضوی)
۴۶ کیلوگرم: محمدحسین ابوالحسنی (مازندران)
۵۰ کیلوگرم: میلاد رضانژاد (خوزستان)
۵۴ کیلوگرم: محمد حسینوند (خوزستان) امید آرامی (سیستان و بلوچستان)
۵۸ کیلوگرم: محسن مدهنی (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: مصطفی کایدخورده (خوزستان)
۶۹ کیلوگرم: علی کبیری (چهارمحال و بختیاری)
۷۶ کیلوگرم: مهران سعادتی فر (خوزستان)
۸۵ کیلوگرم: محمد نصرتی (توابع تهران)
۱۰۰ کیلوگرم: سید مجتبی حسینی (مازندران)
سرمربی: علیرضا لرستانی
مربیان: مهدی محمدی- طیب حیدری(تهران)- علی محمد جباری(مازندران) – مصطفی قاسمی زاده(خوزستان)
سرپرست: سید موسی طباطبایی
رقابتهای قهرمانی کشتی نوجوانان جهان روزهای ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه در شهر آتن پایتخت یونان برگزار می شود.