مسابقات واليبال شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور از ۲۱ آذر ماه به ميزباني استان تهران آغاز خواهد شد.

تيم واليبال كاركنان شهرداري اروميه پس از گذراندن مراحل انتخابي بازيكنان،عصر امروز ۱۲ نفر اصلي خود را شناخت و از امروز اين تمرينات با نفرات اصلي براي حضوري مقتدرانه در اين رقابت ها زير نظر كادر فني دنبال مي شود.

حميد مومني يكي از مربيان بنام و پيشكسوت واليبال سكان هدايت اين تيم را بر عهده گرفته و رامين قارسي به عنوان كمك مربي وي را ياري خواهد نمود.

همچنين هادي قربان نزاد به عنوان سرپرست تيم واليبال كاركنان شهرداري اروميه انتخاب و معرفي گرديده است.

گفتني است تمرينات تيم واليبال كاركنان شهرداري اروميه هر روز در سالن ورزشي نور به طور منظم دنبال مي شود