به گزارش ایپنا آذربایجان غربی: مراسم تجلیل از کمیته های ورزشی این هیات مورخه ۹۵.۸.۲۰ در سمن سرای مجموعه ورزشی
تختی برگزار شد.

دراین مراسم حاج حسین پناهی رییس هیات ورزش های همگانی شهرستان ارومیه ابتدا نسبت به اقدامات و فعالیت های گسترده انجام شده در بحث ورزش های همگانی در سطح عموم و نهادینه کردن این حرکت  و از فعالیت های چشم گیر این هیات و کمیته های ورزشی در ۶ ماهه اول سال ۹۵ ایراد به سخنرانی کردند.

در ادامه رییس هیات ورزش های همگانی از مسولین محترم کمیته های ورزشی که در برنامه های مختلف من جمله برنامه های پیاده روی خانوادگی که از مهمترین برنامه های این هیات است  با اهدا لوح و جوایز از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر کردند.