به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:مسابقات شناي كاركنان شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور از ۱۶ آذر ماه به مدت چهار روز به ميزباني شهر تبريز آغاز خواهد شد و تيم منتخب شناي شهرداري اروميه جهت حضور در اين رقابت ها آماده اعزام به شهر تبریز شده است.

اين رقابت ها در چهار رشته : كرال سينه،كرال پشت،شناي قورباغه  و شناي پروانه برگزار خواهد شد و ۱۹ آذرماه با معرفي تيم هاي برتر به كار خود پايان خواهد داد.

شايان ذكر مي باشد  اين رقابت ها در چهار رده سني زير ۲۹ سال،۳۰ تا ۳۴ سال،۳۵ تا ۳۹ سال و بالاي ۴۰ سال برگزار مي شود.