به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:انتصاب  آقای  وحید محبوبی  به عنوان رئیس انجمن آمادگی جسمانی  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
با حکم مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور،وحید محبوبی به عنوان رئیس انجمن آمادگی جسمانی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی انتخاب شدند. این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک گفته و توفیق روزافزون برای ایشان آرزومند است.