ایپنا آذربایجان غربی:مسابقات لیگ اسکیت سرعت نوجوانان استان آذربایجان غربی بمناسبت هفته دفاع مقدس باحضور شهرهای تابعه استان درسه مرحله برگزارگرديد
پسران
باشگاه آرتمیا  7574 امتیازمقام اول
 
باشگاه قائم  4572. امتیازمقام.  دوم
هیئت بوکان.  2048 امتیاز مقام. سوم

دختران
هیئت خوی ۶۴۸۶٫ امتیاز مقام  اول
باشگاه قائم  5954  امتیاز مقام  دوم
هیئت بوکان. ۴۳۶۲٫ امتیاز  مقام سوم