به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:عصر امروز دو تیم مینی والیبال دختران هیات والیبال با نام شهید باکری و شهید امینی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور ارومیه را به مقصد رامسر ترک کردند.
این رقابتها از ۲۲ ابانماه تا ۲۴ آبانماه به طول خواهد انجامید.
هدایت تیم شهید باکری ارومیه را سیمین ایرجی مربی درجه بین المللی ارومیه و تیم شهید امینی را فاطمه دوستی یکی دیگر از مربیان شایسته استان برعهده خواهد داشت.