به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:عباس خورشیدی معاون سابق سیاسی وامنیتی استانداری آذربایجان غربی صبح امروز با حکم امیر مجد آراء رئیس فدراسیون همگانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرپرست هیئت همگانی استان آذربایجان غربی منصوب شد.

فریدون نوری رئیس قبلی این هیئت ،ماه گذشته از سمت خود استعفاء داد.