کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته دوازدهم لیگ دسته دوم – گروه سوم را انتخاب کردند.