ّه گزارش ایپنا آذربایجان غربی:در آغاز مسابقات جهانی پاورلیفتینگ کورسک روسیه رضا جوادی افشار توانست مدال طلای ۱۲۵ کیلوی پاورلیفتینگ مستر ۱ را از آن خود کند و  حسن جلیل زاده دیگر ملی پوش شایسته استان مدال طلای ۹۰ کیلو پاورلیفتینگ  مستر ۲ را بر گردن آویخت و  جبارعلی حاجی قلیزاده مدال طلای پاورلیفتینگ دسته ۹۰ کیلو مستر ۵ را با شایستگی تمام به خود اختصاص داد و به عنوان اوورال پاورلیفتینگ رده ی مسترها دست یافت.
سید علی رضوی و سالار پنیری دو ورزشکار شایسته دیگر کشورمان از آذربایجان غربی شنبه به رقابت خواهند پرداخت.