ایپنا:رقابتهای فوتسال پیشکسوتان شهرداری های کلانشهرهای کشور از صبح امروز به میزبانی کلانشهر ارومیه اغاز شد.

در نخستین دیدار روز اول،از ساعت ده صبح شهرداری های اهواز و قم رو در روی هم قرار گرفتند که تیم شهرداری قم در یک بازی نزدیک با نتیجه دو بر یک از تیم شهرداری اهواز مدافع عنوان قهرمانی عبور کرد.

شهرداری های تهران و کرمانشاه در دومین دیدار از ساعت ۱۱ به مصاف هم رفتند که در پایان شهرداری کرمانشاه با نتیجه سه بر یک از سد شهرداری تهران عبور کرد.

سومین دیدار رو نخست این رقابتها از ساعت ۱۲ بین شهرداری های ارومیه و تبریز برگزار شد و تیم شهرداری تبریز موفق شد چهار بر دو تیم میزبان این رقابتها را شکست دهد.

آخرین دیدار از ساعت ۱۳ بین تیمهای شهرداری اصفهان و شهرداری شیراز برگزار شد که این دیدار با برتری شش بر صفر شهرداری اصفهان به پایان رسید.

– برنامه روز دوم:

– جمعه هفدهم دیماه

ساعت ۹ صبح:

شهرداری کرمانشاه-شهرداری کرج

ساعت ۱۰:

شهرداری اهواز- شهرداری تهران

ساعت ۱۱:

شهرداری شیراز-شهرداری مشهد

ساعت ۱۲:

شهرداری ارومیه-شهرداری اصفهان

ساعت ۱۶:

شهرداری تهران-شهرداری قم

ساعت ۱۷:

شهرداری اهواز-شهرداری کرج

ساعت ۱۸:

شهرداری اصفهان-شهرداری تبریز

ساعت ۱۹:

شهرداری ارومیه-شهرداری مشهد

گفتنی است این رقابتها به میزبانی  شهرداری ارومیه و در سالن برق مخابرات در حال برگزاری است.