به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:صادق اسدی سرمربی این فصل موفق شهرداری ارومیه پس از تشاوی مقابل اردبیل از سمت خود استعفا کرد و به گفته خود وی این استعفا امروز  پذیرفته شده است.

گفتنی دلایل شخصی عامل اصلی استعفاء صادق اسدی می باشد گفتنی است محتمل ترین گزینه سرمربی گری تیم فوتبال شهرداری ارومیه سیروس دین محمدی می باشد .