به گزارش ایپنا:محمد حضرت پور امروز سه شنبه در گفتگوی خبری با انتقاد از عملکرد فدراسیون والیبال اظهارداشت: نه آقای فروزان (رئیس هئیت والیبال) به تفاهم نامه مابین عمل کرد ونه فدراسیون والیبال.

وی ادامه داد: ما توافق کرده بودیم، پول هیئت و فدارسیون را در قالب تهاتر پرداخت کنیم، الان طلب ضمانتنامه می کنند که در تفاهم نیست، آن هم برای بخشی از مبلغ که قطعی نشده است.

حضرت پور اضافه کرد: برخلاف آنچه مردم از آن تصور دارند، والیبال ارومیه تحت نفوذ و یارکشی جریانات غیرورزشی قرار گرفته و هرکسی می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند.

وی با اشاره به موضوع ضمانت نامه های بانکی که اخیراً از طرف رسانه های طرفدار تضعیف تیم شهرداری مطرح می شود، گفت: این موضوع مسئله ای بین باشگاه شهرداری ارومیه و فدراسیون  والیبال است و به غیر از این دو هیچکسی به ویژه آنانکه مدعی طرفداری از والیبال ارومیه هستند، حق دخالت را نباید به خود دهند.

شهردار ارومیه اظهار داشت: در نهایت تأسف می بینیم که هیئت والیبال آذربایجان غربی بر مواضع خود پافشاری میکند و این موضوع را نمی پذیرد.

شهردار ارومیه یادآور شد: همه والیبال دوستان حتما به یاد می آورند که شهرداری ارومیه تیم را با چه وضعیتی تحویل گرفته و به چه مرحله ای از حرفه ای گری در تراز باشگاه های مطرح آسیا رسانده است؛ اما برخی نمی توانند این موضوع را تحمل کنند و خواستار ایجاد بحران برای تیم و نهایتا انحلال آن هستند تا در همه جا ندای پیروزی به بهای شکست والیبال ارومیه را سردهند.