ایپنا آذربایجان غربیروزی که باشگاه شهرداری ارومیه سرمایه گذاری در فوتبال پایه را شروع نمود و نتایج خوبی نمی گرفت خیلی ها مخالف مدیریت این باشگاه در خصوص سرمایه گذاری در بخش پایه بود اما امروز بعد از گذشت دو سال می توان دریافت سرمایه گذاری در بخش ورزش پایه نتیجه خواهد داد.

در هفته ای که گذشت سه تیم فوتبال باشگاه شهرداری در رده نونهالان ،جوانان و امید در مسابقات کشوری و استانی ده بار مقابل حریفان خود به میدان رفتند و نتیجه ای که گرفتند بسیار جالب بود ده پیروزی آنهم از نوع پرگل که ردپای هیچ شانسی بودن برد ها را بر جا نذاشت .
اما بی شک این پیروزی های پیوسته حاوی پیامی است آنهم این است که سرمایه گذاری در ورزش پایه چه فوتبال و چه والیبال از بین نمی رود .
باید برای حمایت مدیر عامل باشگاه شهرداری در خصوص حمایت از فوتبال پایه و اینکه بعد از دوسال کم کم این درخت نونهالان به بار می نشیند تبریک گفت که به زودی باید منتظر تغییری مثبت در فوتبال ارومیه باشیم و آینده مثبت برای این ورزش با حمایت باشگاه شهرداری متصور گردیم.
اما می طلبد مدیریت باشگاه در خصوص والیبال نیز چنین رویه ای بکار گیرد و سرمایه گذاری در ورزش والیبال را نیز برنامه ریزی نموده و به زودی با آغاز فعالیت در این زمینه در سال های پیش رو باشگاه شهرداری همچون فوتبال تبدیل به یک باشگاه بازیکن ساز شود که چه بسا نه تنها به تداوم این باشگاه کمک خواهد کرد بلکه به نوعی به صدور بازیکن مبادرت نماید تا امروز که شاهد حواشی و تلاطم دریای والیبال در ارومیه شده ایم از بین برود.
هرچه هست در یک کلام حمایت از ورزش پایه سرمایه گذاری و آینده نگریست.