به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:در پی استعفاء فریدون نوی رئیس سابق هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی،عباس خورشیدی با معرفی اداره کل ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی به عنوان سرپرست هیئت همگانی استان آذربایجان غربی منصوب شد.