به گزارش گروه ورزش ایپنا از آذربایجان غربی:محمد حضرت پور شهردار
ارومیه در حاشیه نشست جشنواره انگور در سوال خبرنگار ورزشی ایلنا مبنی بر
وضعیت پیش امده برای تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت:خوشبختانه تمامی
مشکلات پیش آمده با همکاری رئیس فدراسیون والیبال وآقای کریم فروزان رئیس
هیئت والیبال استان آذربایجان غربی پایان پذیرفت ومقرر شد شهرداری ارومیه
در قبال بدهی ها خود به هیئت والیبال و بازیکنان تواتر انجام دهد تا مشکلی
جهت بستن قرارداد ها برای سالجاری وجود نداشته باشد.

وی همچنین
تاکید کرد:مشکلاتی که امسال باشگاه شهرداری ارومیه در پرداخت معوقات
بازیکنان داشت ما در حدود۷۰%قراردادهای بازیکنان را به مجموعه باشگاه
شهرداری پرداخت کرده بودیم که متاسفانه به علت بالا برخی قرار داد بازیکنان
وشرایط حساس لیگ باشگاه تمامی قرار داد دو یا سه نفری در این شرایط بودند
پرداخت کرده بود که این عمل باعث مقداری دیر کرد در پرداخت دستمزد بازیکنان
شده بود.

شهردار ارومیه در مورد وضعیت بازیکنان وسرمربی این تیم
نیز گفت:باشگاه والیبال شهرداری ارومیه در کل زیر مجموعه شهرداری می باشد
ومن این نوید را به مردم ارومیه می دهم که از هفته آینده آقایان پوریا
فیاضی، مجتبی میرزا جانپور،رحمان داودی،آرمین تشکری،علیرضا مباشری در
تمرینات این تیم همراه با سرمربی نام آشنا والیبال شهرداری ارومیه آقای
تراویسا برای قهرمانی لیگ برتر والیبال ایران خواهند پرداخت.