به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:استناد به مفاد بخش (ب) از اصلاحیه آئین نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف
حوزه مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور، مصوب مورخ ۱۷ شهریور سال ۹۵ سمینار
روسای هیات های کشتی استان های کشور، اعضای شورای فنی کشتی فرنگی، آزاد و
سنتی با استناد به شاخص های بند یکم ، و مفاد بند ٤-٨ معرفی شدند.

 
*اسامی اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی:
۱- حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی): دارنده عنوان جهانی، سابقه
مربیگری تیم ملی و همچنین سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی
کشور.
۲- رحیم علی آبادی: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.
۳- محمد دلیریان: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مدیریت تیم
های ملی کشتی فرنگی و همچنین عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی
کشور.
۴- مرتضی (بهرام) منصور مشتاقی: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.
۵- علیرضا لرستانی: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی، همچنین عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.
۶- احد پازاج: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.
۷- عبدالله چمن گلی: دارنده عناوین آسیایی و سابقه مربیگری تیم ملی.
۸- سید حسین مرعشیان: دارنده عناوین آسیایی – رئیس هیات کشتی استان خوزستان
۹- حمید باوفا: دارنده عنوان آسیایی و سابقه مربیگری تیم ملی
در ترکیب جدید شورای فنی کشتی فرنگی، احد پازاج ، عبدالله
چمن گلی، سید حسین مرعشیان و حمید باوفا به عنوان عضو جدید حضور دارند و
محمد هوریا از ترکیب شورای فنی کنار گذاشته شده است.