شورش معروف زاده رئیس هیات کاراته شهرستان سردشت در گفت وگو با ایپنا گفت: جهت ایجاد انگیزه کاراته کاران بانوان شهرستان سردشت و حفظ آمادگی جسمانی و روحانی ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات استانی و کشوری این مسابقات در سالن ورزشی والیبال سردشت برگزار گردید. باتوجه به اینکه بخش بانوان کاراته در شهرهای سردشت و ربط فعال می باشد یک وجه دیگر این مسابقات ایجاد ارتباط و تعامل ورزشکاران دوشهر یادشده نیز می باشد.
باران گوهری نایب رئیس هیات کاراته شهرستان سردشت گفت : مسابقات بين تيم های سردشت و ربط در دو بخش کاتا و کمیته باشرکت ۱۶۰ ورزشکار  برگزار گردید.
قضاوت این مسابقات برعهده داوران :  منيره پوري ، زيبا خرازي، شيرين لحاف دوزي ، ماندانا رسولي بود.
مسئوال برگزاری مسابقات باران گوهری نایب رئیس هیات کاراته بودند.
درپایان ازسوی مسئولین برگزاری از بازیکنان برتربا لوح تقدیر و مدال تجلیل بعمل آمد.