ایپنا: مسابقه بادبادک ها با عنوان پروانه های آبی با حضور پرشور کودکان و والدین آنان همزمان با چهارمین جشنواره
انگور برگزار شد
.

هدف از اجرای پرواز بادبادک ها ایجاد شور و نشاط اجتماعی، حمایت
از دریاچه ارومیه و فرهنگ سازی مصرف درست آب
بود و شرکت کنندگان با بادبادک های به شکل پروانه و آبی رنگ و با پیام
هایی در مورد کمبود وصرفه جویی در این مسابقه شرکت کردند
.

لازم به ذکر است در پایان اجرای مسابقه پرواز بادباک ها از نفراتی که بهترین نوع بادبادک را در رابطه با
حمایت از دریاچه ارومیه ساخته بودند با اهدای
جوایز نفیس تجلیل شد.