به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:مهران قاسم زاده در مسابقات فستیول مسابقات جهانی باکو توانست در رشته کیک بوکسینگ مقام اول مسابقات جهانی را بدست آورد.