به گزارش ایپنا آذربایجان غربی؛ میلاد دبیری بازیکن سابق جودو و رئیس فعلی کمیته فریزبی استان آذربایجان غربی طی حکمی از سوی ریاست هیات جودو استان آذربایجان غربی به سمت رئیس این هیات در شهرستان ارومیه منصوب شد.