ایپنا آذربایجان غربی:حمید قارصی در سال ۱۳۲۹ دیده به جهان گشود و والیبال را از همان دوران نوجوانی و جوانی آغاز کرد. در سال ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ به عضویت تیم منتخب والیبال استان درآمد و به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد.

حمید قارصی از سال ۱۳۷۰ بعد از اخذ مدارک مربیگری آموزش والیبال در عرصه پایه را شروع کرد. وی در طول دوران مربیگری اش شاگردان زیادی را تحویل جامعه والیبال کرد.

این پیشکسوت والیبال ظهر امروز با حضور پیشکسوتان، مربیان و بازیکنان والیبال و جمعی از مسؤولین شهری به خاک سپرده شد.