بیرامیدر این خصوص به ایپنا گفت: آذربایجان غربی در این راستا ،با نگاهی توسعه ای و تعریف و تدوین برنامه فرآیندی و روندی از مرحله کشف و شناسایی ، تا پرورش و نگهداشت و نهایتا هدایت با رویکردی نظام مند بسوی اهداف تعریف شده حدکت خواهد کردکه هر کدام از هیئت ها با تعریف و تدوین فلوچارت اجرایی با شناسایی های اولیه در زمان جشنواره ،مراحل غربال های تخصصی را تا پایان سال ادامه خواهند داد و از اواخر سال و اوایل سال ۹۶ فرایند پرورش به مدت یکسال تحت نظارت و پرورش توسط مربیان متخصص و زیر نظر کارشناسان امر قرار خواهد گرفت .
وی در ادامه گفت: خدا رو شاکریم و بسیار خرسندیم که بر اساس نظرسنجی ها و اذعان مراجعین ، و مهمانان وزارتی و فدراسیون ها ، بهترین ، هدفمند ترین ، و سیستمی ترین فرایند اجرایی توسط آذربایجان غربی برای این جشنواره تعریف و به اجرا گزارده شد.
وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه جشنواره ، با شکوهی خاص و با اجرای برنامه ریزی متفاوت و انگیزشی ، با استقبال بیش از ۵۰۰۰ نفری توسط عموم مردم و خانواده ها و بخصوص فرزندانشان مواجه گردید .
سجاد بیرامی گفت: همینطور برای برنامه ریزی جشنواره ۱۳ جلسه توسط کمیته استانی و حدود ۲۰ جلسه تخصصی توسط هیئت ها تشکیل گردید .
بیرامی همچنین گفت: ۳۹ غرفه معرفی و شناسایی های اولیه برای جشنواره تعریف شده بود که خدمات، دستاوردها و برنامه های استعدادیابی خود را در آن ارائه نمودند.
وی افزود: طبق آمارگیری ها بیش از ۱۰ هزار نفر از عموم مردم از فرایند جشنواره بازدید به عمل آوردند.
دکتر بیرامی در ادامه گفت: حاصل تلاش ۳ روز جشنواره ، بیش از ۸۰ نفر استعداد یاب ، ۱۰۰ نفر عوامل اجرایی ، و ۳۰ نفر کارشناس ، منجر به شناسایی ۱۹۶۶ نفر مستعد ورزشی که در بخش دختران ۴۷۷ نفر و در بخش پسران ۱۴۸۹ نفر بود و این امر نوید بخش فصل نوینی برای ورزش قهرمانی استان و کشور عزیزمان ایران می باشد.
مدیر مرکز ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان در خاتمه از تمامی دست اندرکاران ستادی و اجرایی وزارتی؛ فدراسیون ها و اداره کل، هیات های ورزشی، کارشناسان و متخصصین ورزشی بخصوص در حوزه استعدادیابی تقدیر و تشکر کرد