به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور امروز در بخش اپه انفرادی در شهر تبریز پیگیری شد که پس از انجام ٢٢٤ بازی مجتبی طاهر عاشوري از آذربايجان غربي  به مقام نخست رسید و حسين جعفري از يزد نايب قهرمان شد ، همچنين محمد علي كيهاني از تهران و محمد رضايي از اصفهان  مشترکا سوم شدند.

در این مسابقات ٦٤ نفر از ١٧ استان در اسلحه سابر حضور داشتند که در ١٠ جدول پول مسابقات آغاز شد و پس از ٢٢٤ بازی چهره قهرمان مشخص شد.

مسابقات قهرمانی کشور تبریز فردا با برگزاري مسابقات اپه تيمي به پايان خواهد رسيد.