بازیکنان و اعضای تیم ملی بسکتبال کشورمان که به مدت ۱۲ رو برای حضور در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا راهی لبنان شده بودند امروز صبح وارد فرودگاه امام شدند.

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال از اعضای تیم ملی بسکتبال کشورمان در فرودگاه امام استقبال کرد.

تیم ملی بسکتبال کشورمان موفق شد در رقابت های کاپ آسیا با هدایت مهران حاتمی به عنوان نایب قهرمانی کاپ آسیا دست یابد.