سیدعلی آقازاده سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش در مورد آنچه تا به امروز مانع از استخدام مدال آوران – با وجود مصوبه دولت – شده و اقداماتی که در این زمینه از سوی وزارت ورزش انجام شده است، توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه در مورد به کارگیری مدال آوران بر اساس بخشنامه دولت به عنوان اصلی ترین ملاک اقدام می شود، گفت: این بخشنامه فقط مربوط به مدال آوران المپیک نمی شود. در این بخشنامه رویدادهای زیادی تعریف شده اند که بازی های آسیایی، مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی از آن جمله هستند.

سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش با اشاره به اینکه تا به امروز ورزشکارانی درخواست خود را بابت استخدام در نهادهای مختلف به وزارت ورزش ارائه کرده اند، یادآور شد: وزارت ورزش بر اساس بخشنامه مصوب دولت قدم هایی را در راستای درخواست این ورزشکاران برداشته است اما یک مشکل عمده وجود دارد که باعث شده تا به امروز نتوانیم نتیجه لازم را بگیریم.

معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش در توضیح مشکلات موجود برای استخدام مدال آوران، به نادیده گرفته شدن بخشنامه مصوب دولت در این زمینه توسط برخی دستگاه ها اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه مصوب، ورزشکار مدال آوری که مشمول به کار گیری و استخدام است، شخصا در مورد انتخاب واحد به کارگیری تعیین کننده است. دستگاه مربوطه هم بر مبنای مصوبه هیات دولت مکلف است به این درخواست پاسخ مثب دهد. حال اینکه برخی دستگاه ها یا نمی خواهند این کار را انجام دهند و در راستای مصوبه دولت، قدمی بردارند یا واقعا در جریان آن نیستند.

وی تاکید کرد که بخشنامه دولت در رابطه با استخدام مدال آوران، ضمیمه درخواست ورزشکار مربوطه می شود با این حال موضوع در پروسه رسیدگی و اجرا با مشکل مواجه می شود.

به گزارش مهر، در آخرین نشستی که میان مسئولان وزارت ورزش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد، موضوع لحاظ شدن مصوبه دولت برای استخدام ورزشکاران مدال آور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که دو هفته پیش برگزار شد، مقرر شد بخشنامه دولت توسط این سازمان مجددا برای تمام نهادها ارسال شود تا توجه و عمل کردن به آن مورد توجه قرار بگیرد.

آقازاده با اعلام این خبر گفت: بر اساس صحبت های مطرح شده در نشست مورد نظر و تصمیم اتخاذ شده، فکر می کنم طی دو ماه آینده مشکل فعلی برطرف شود و بتوانیم درخواست مدال آوران برای استخدام در نهادهای مورد نظرشان را اجرایی کنیم.