به گزارش خبرگزاری ایپنا، در نمابر ارسالی جان تادت به رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی آمده است : با پیشنهاد دپارتمان آموزش فدراسیون جهانی اتومبیلرانی ، فدراسیون ایران مفتخر به دریافت جایزه و تقدیر و تشکر از این فدراسیون در سال ۲۰۱۷ شد.

نحوه و چگونگی تقدیر و تشکر در مراسمی ویژه طی مکاتبات بعدی فدراسیون جهانی اتومبیلرانی FIA اعلام خواهد شد . مطمئن هستم این انتخاب شایسته می تواند منشا تشویق و تلاش های بیشتر برای توسعه هر چه بهتر فدراسیون شما در عرصه جهانی باشد . امیدوارم این انتخاب منجر به فواید زیادی برای فدراسیون تحت امر شما شود . دروین منتظر دیدار با شما هستیم.