دکتر سید حسین مرعشیان، عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مدیر تربیت بدنی این دانشگاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایپنا- واحد خوزستان، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر سید حسین مرعشیان، عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مدیر تربیت بدنی این دانشگاه منصوب شد.
مرعشیان که وظیفه ریاست هیات کشتی استان خوزستان را نیز بر عهده دارد، پیش از این طی سالهای ۸۷ لغایت ۹۰ سابقه فعالیت به عنوان مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز را داشته که کارنامه موفقی را نیز از خود به جا گذاشته است.
وی پس از این انتصاب، از برنامه های ویژه برای موفقیت ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد.