به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: اولین دوره مسابقات برترین های اسنوکر خوزستان برگزار شد.

اولین دوره مسابقات برترین های اسنوکر خوزستان به مناسبت روز دانش آموز ۱۱ لغایت ۱۳ آبان ماه ۹۶ در باشگاه هفت اهواز برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، ۱۶ نفر از برترین های رنکینگ اسنوکر استان به صورت تک حذفی با هم به رقابت پراختند.
پس از انجام ۱۷ بازی ،علیرضا خداپرست اول، فربد خسروی دوم، نادر جهادی و مرتضی ملک مشترکا سوم شدند.
مسئول برگزاری این دوره عماد شقاقی، سرداور محمدعقیل مرشدی و بازی ها با قضاوت احسان سلحشورنیا، حسین شاه آبادی، بهنام زهتابی و علی دشت بزرگ انجام شد.
در پایان به نفرات برتر جایزه نقدی،لوح و مدال اهدا شد.