فدراسیون ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد اولین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر را در تهران برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: فدراسیون ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین اعزامی به مسابقات پارا آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸را از تاریخ ۹۶/۹/۱۸ لغایت ۹۶/۹/۲۶ را در استان تهران برگزار نماید.