به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: دکترخادم علی تهذیبی معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش وجوانان خوزستان درسفر روزچهارشنبه به شهرهای رامهرمز، بهبهان ازپروژه های نیمه تمام این شهربازدیدنمود وی ابتدا درشهرستان رامهرمزحضور یافت وضمن دیدار بافرماندار، بخشدارمرکزی ورییس اداره ورزش وجوانان رامهرمز همراه باآنها که ازپروژه های ورزشی ونیمه تمام رامهرمز بازدیدنمود و برتسریع درروندکارتاکیدکرد وی پس ازاین دیدارراهی بهبهان شد.

در ضمن آقای دکتر خادم علی تهذیبی در آخر این دیدار فرمودند: نظر به اینکه آقای مهندس افشین حیدری حامی ورزش با ایده های بسیار عالی که در رابطه با ورزش استان خوزستان دارد آینده ای بسیار روشن را پیش بینی کرده است و هچنین فرمودند انشاالله با افتتاح پروژه ها و رفع مشکلات مجموعه های ورزشی شهرستان ها در روزهای آینده شاهد رشد و پیشرفت ورزش استان خوزستان خواهیم بود.