پذیرایی متواضعانه جناب آقای خادمعلی تهذیبی، معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان از زائران و عزاداران حسینی

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: با دستور مدیر کل ورزش وجوانان خوزستان برای اولین بار موکب اداره کل ورزش وجوانان خوزستان با نام هیئت انصار المهدی، موکب امام موسی الکاظم (ع) در مرز چزابه دایرگردید. توجه خالصانه و خاص اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان به خصوص جناب آقای خادمعلی تهذیبی، به اباعبدالله الحسین و ارادات ویژه نسبت به عزاداران آن امام عزیز الشأن باعث شد که موکب خود را در مرز چزابه دایر نمایند.
گزارش ها حاکی است،، جناب آقای خادمعلی تهذیبی، معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان شخصاً در موکب حضور داشتند و بصورت مکرر و مداوم امور پذیرایی را بازدید و سرکشی می کردند که کمبود و قصوری در این امر صورت نگیرد.
لازم به ذکر است که جناب آقای خادمعلی تهذیبی، بصورت متواضعانه و خالصانه از زائران و عزاداران حسینی، شخصاً پذیرایی می نمودند.

آرزوی توفیق و موفقیت روز فزون و عرض تسلیت ویژه بمناسبت أربعین حسینی خدمت جناب آقای خامعلی تهذیبی، توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان و همه عاشقان و عزاداران حسینی داریم.

خبرگزار: زهرا نجفی