به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان :
لیگ یک هندبال باشگاه های کشور بین تیم های فرازبام خائیز دهدشت و قصر نشاط ایرانیان بهبهان برگزار می شود
دومین بازی جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
ساعت : ۱۵:۴۵
سالن شهید باهنر