هجدهمين دوره مسابقات هندبال ليگ دسته يک باشگاههای کشور آقایان از پنجشنبه ۲ آذر ماه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: مسابقات ليگ دسته يک باشگاههای کشور با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی به صورت رفت و برگشت
: برگزار می شود که برنامه هفته نخست آن به شرح زیر است
گروه الف
ايرانیان تهران – رعد پدافند قرچک ورامین ( پنجشنبه ۲ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۰ )
آلومینیوم اراک – اسلام آباد (پنجشنبه ۲ آذر ماه ساعت ۱۶)

گروه ب
نجف آباد – پرواز اصفهان ( جمعه ۳ آذر ماه ساعت ۱۶ )
شهرکرد – پيشگامان يزد ( پنجشنبه ۲ آذر ماه ساعت ۱۶)

گروه ج
قصر نشاط بهبهان – پارسه ماهشهر ( جمعه ۳ آذر ماه ساعت ۱۶)
فراز بام خائيز دهدشت – شوشتر ( جمعه ۳ آذر ماه ساعت ۱۶)

گروه د
بوشهر – ستارگان دشتستان ( جمعه ۳ آذر ماه ساعت ۱۶)
میناب – ايل باصری مرودشت ( جمعه ۳ آذر ماه ساعت ۱۶)