برگزاري اولين جام فوتبال يادواره شهيد نوذر عالي پور در اهواز.

به گزارش خبرگزاري ايپنا واحد خوزستان : اولين جام فوتبال يادواره شهيد مدافع مقدس ، نوذر عالي پور و شهداي مدافع حرم با حضور ۲۰تيم و دويست بازيكن در اهواز برگزار شد .
اين دوره از مسابقات با حضوردويست بازيكن در رده هاي سني پايه و با حضور استاندار استان و مشاور وي ، دبير هيئت فوتبال اهواز ، رئيس تربيت بدني ناحيه دوم اهواز و جمعي ديگر از مسئولين و پيشكسوتان استاني برگزار گرديد.
در پايان مسابقات و پس از از مراسم اهداي مدال كه براي تمامي شركت كنندگان انجام شد ، عالي پور ، مسئول برگزاري اين دوره ، سطح مسابقات را در سطح مناسبي ارزيابي كرده و هدف از آن راايجاد انگيزه در بازيكنان پايه استان بيان كرد.

جام قهرماني

جام قهرماني

جام قهرماني

جام قهرماني

جام قهرماني

جام قهرماني

جام قهرماني

جام قهرماني

جام قهرماني

جام قهرماني