ایپنا”یک دوره مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی در آکادمی تیراندازی استان برگزار گردید.

در پایان این مسابقات نتایج زیر بدست آمد:

🔶در بخش آقایان:
رتبه اول: مجتبی عیوضی
رتبه دوم: مجتبی اسماعیل زاده
رتبه سوم: عرفان بدلی

🔶در بخش بانوان:
رتبه اول: زهرا طالعی
رتبه دوم: نسا خلخالی
رتبه سوم: مریم نقی پور

شایان به ذکر است این مسابقات برای اولین بار در سالن تمام الکترونیکی آکادمی استان و بر روی دستگاه های الکترونیکی آریوسورن برگزار گردید.