تفاهم نامه همکاری علمی آموزشی و ورزشی فی مابین اداره ورزش و جوانان و دانشگاه پیام نور بندرامام خمینی ره منعقد گردید

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان:
روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۲در جلسه و دیدار سجاد ولی پور مدیریت اداره ورزش و جوانان و جمال کاظمی اصل مدیریت دانشگاه پیام نور بندرامام خمینی ره تفاهم نامه علمی،آموزش و ورزشی با مفاد ذیل منعقد گردید.