طی مراسمی در اداره ورزش و جوانان از مدال آوران ورزش بیماریهای خاص و پیوند اعضاء تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگذاری ایپنا واحد خوزستان:
رییس هیات ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان، در مراسم تجلیل از مدال اوران هیات های ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضای استان که پنجشنبه در محل اداره کل ورزش و جوانان خوزستان برگزار شد، ضمن تبریک پیروزی اسلام بر داعش، اظهار کرد: در سه سال گذشته با فعال شدن مجدد فدراسیون ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضا در کشور، هیات خوزستان نیز با حمایت مسوولان وقت اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، مجددا فعالیت خود را از سر گرفته و توانست در مدت زمان کوتاه، جایگاه خود را در تمام هیات های استانی و بویژه هیات های ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای کشور پیدا کند.

وی افزود: هیات خوزستان در این مدت برای دو سال متوالی در سال های ۹۴ و ۹۵ موفق شد عنوان برتر کشور را به دست آورد و امید است بتوانیم این عنوان را در سال ۹۶ نیز تکرار کنیم.

حاجی زاده

حاجی زاده

کیومرث حاجی زاده گفت: بیماران خاص و پیوند اعضا باید به بطن جامعه آورده شوند و به آنها گفت، نه تنها می توانید مانند مردم عادی در جامع زندگی کنید بلکه توانایی افتخارافرین شدن در عرصه های مختلف را نیز دارید .

وی بیان کرد: شمار مدال آوران استان خوزستان در کشور که بیشتر آنها مدال طلا را به دست آورده اند، بسیار است و این موفقیت در مدت زمان کوتاه و همچنین با حداقل امکانات صورت گرفته است. ما ۲۵ مدال کشوری داشتیم در حالیکه وقتی کار خود را آغاز کردیم، مدال آوران استان یک یا دو نفر بوندد که حتی بعضا این نفرات از استان های دیگر به نام خوزستان شرکت می کردند و این برای استان ورزش خیزی مانند خوزستان جای شرمندگی داشت.

حاجی زاده افزود: اکنون جایگاه هیات ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضای استان به جایی رسیده است که برخی از فرمانداران و بخشداران مشتاقانه پای کار می آیند و اعلام می کنند که می خواهند ریاست هیات را بر عهده بگیرند.

رییس هیات ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان گفت: ورزش قهرمانی جای خود را دارد ولی باید به ورزش به عنوان معقوله پیشگیرانه نگاه کنیم. ورزش همگانی پایه و اساس ورزش قهرمانی بویژه در هیات ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضا است. احساس می کنم کمی در بحث ورزش همگانی دچار غفلت شده ایم.
وی اظهار کرد: ما ثابت کرده ایم که بدون اعتبار مالی هم می توان کار کرد ولی آیا واقعا می توان اینگونه کار کرد؟ ما شش گروه بیماران را در پوشش داریم و واقعا با هیات های دیگر تفاوت داریم و می خواهیم که مسوولان به ما توجه ویژه ای داشته باشند.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان:
در هفته های آتی کمک هایی به هیات بیماران خاص خواهد شد .

نصیری

نصیری

به گزارش خبرگزاری ایپنا – واحد خوزستان: ابراهیم نصیری در مراسم تجلیل از مدال اوران هیات های ورزشکاران پیوند اعضای بیماران خاص خوزستان که (پنجشنبه) در اداره کل ورزش و جوانان خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: همیشه با تمام گرفتاری هایی که داشته ام، تلاس کردم در اختیار این هیات باشم. ما همیشه به هیات ورزش های بیماران خاص توجه داشته ایم.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان افزود: ۲۱ سال در بخش معاونت این اداره کل مشغول کار هستم و باید بگویم، اراده، نظم ، برنامه ریزی و روحیه مطالبه گری بحق در هیات ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان دیده می شود و این در حالی است که این موارد را در هیات هایی که فضای بیشتری برای کار کردن دارند، نمی بینیم که جا دارد از رییس این هیات بابت تلاش های بی وفقه اش تشکر کنم .

نصیری عنوان کرد: من از سوی مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان قول می دهم که توجه بیشتری از نظر پشتیبانی و هم چنین اعتبار نسبت به این هیات داشته باشیم. در همین مدت کوتاه اقدامات خیلی خوبی از سوی این هیات شاهد بوده ایم.

وی اظهار کرد: دکتر شریعتی، مجموعه استانداری و شخص آقای جاجی زاده در امر حمایت از ورزش ما را تنها نگذاشه اند و امیدوارم امسال نیز با برنامه ریزی هایی که داشته ایم، بتوانیم رتبه نخست اداره کل ورزش و جوانان خوزستان را در کشور که پس از ساله ها به دست آمد، حفظ کنیم ، ضمن اینکه فاصله امتیازمان را هم با استان اصفهان حفظ کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: قول می دهم که در هفته های آینده، کمک هایی را به هیات های ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضای خاص داشته باشیم.

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص

ورزشکاران خاص