فدراسیون ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد اردوی آمادگی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین را در تهران برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: فدراسیون ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد اردوی آمادگی (متصل به اعزام ) تیم ملی دوومیدانی (جوانان) جانبازان و معلولین را از تاریخ ۱۰/۰۹/۹۶ لغایت ۱۷/۰۹/۹۶ در تهران برگزار و سپس تیم مذکور را جهت شرکت در مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۱۷ امارات که از تاریخ ۱۷/۰۹/ ۹۶لغایت ۲۴/۰۹/۹۶برگزار می گردد اعزام نماید.

دوومیدانی

دوومیدانی

دوومیدانی

دوومیدانی