فدراسیون ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری (جوانان) جانبازان و معلولین را در تهران برگزار کند .

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : فدراسیون ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد اردوی آمادگی (متصل به اعزام ) تیم ملی وزنه برداری (جوانان) جانبازان و معلولین را از تاریخ ۰۲/۰۹/ لغایت ۱۷/۰۹/۹۶ در تهران برگزار و سپس تیم مذکور را جهت شرکت در مسابقات پارااسیایی جوانان ۲۰۱۷ امارات که از تاریخ ۱۷/۰۹/ لغایت ۲۴/۰۹/برگزار می گردد اعزام نماید.