امیر حسین رضایی قهرمان ووشو در زلزله سرپل ذهاب جان باخت

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: امیر حسین رضایی قهرمان ووشو دیگر جان باخته زلزله سرپل ذهاب.

تسلیت به خانواده آن مرحوم از طرف جامعه ورزشی خوزستان و خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان