بازیکنان ماشین سازی تبریز در اقدامی جالب توجه برای همدردی با آتش نشانان حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو با لباس آتش نشانی مراسم ابتدای بازی را برگزار کردند.

اتفاقات رخ داده در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو طی روزهای اخیر با واکنش اهالی ورزش نیز همراه بوده و بازیکنان ماشین سازی نیز پیش از دیدار امروز خود برابر صبای قم با لباس آتش نشانی مراسم ابتدایی را برگزار کردند تا اینگونه با خانواده جانباختگان ابراز همدردی کنند