به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان، مهرداد مردانی، کرامت عبدولی، محمد الیاسی، حسین اسدی، مهدی زیدوند و سیدمصطفی صالحی زاده از خوزستان در این اردوحضور دارند.
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی که از پنجم آذر در خانه کشتی شماره یک تهران آغاز شده است، ۱۵ آذرماه به پایان می رسد.