به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: اولین دوره کارگاه آموزشی راگبی استان خوزستان در مسجدسلیمان و لالی برگزار می شود.

تاریخ : ۰۲/۰۹/۱۳۹۶
مسجدسلیمان ساعت ۹ الی ۱۲
لالی ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰
درحضور رئیس انجمن راگبی اقای سروش کجباف
دبیر انجمن راگبی استان خوزستان اقای امید شایان نژاد