به گزارش خبرگزاری ایپنا، منقوش الدین نسیمی رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی افغانستان، دکتر نجیب اله سهیم رئیس منابع انسانی وزارت عالی و وحید اله حمیدی دبیر فدراسیون دانشگاهی افغانستان با حضور در این فدراسیون ضمن بازدید از بخش های مختلف با رئیس فدراسیون طی نشستی در خصوص تعامل و راههای توسعه ورزش دانشگاهی گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر دهخدا با ارائه گزارشی از فعالیت های این فدراسیون اظهار داشت: با توجه به مشترکات دو کشور امیدوارم این نشست بتواند تقویت همکاری مشترک بین این دو کشور و همچنین توسعه و حفظ فرصت های لازم برای کسب تجربه اندوزی دانشجویان از طریق تبادل تجارب و ایده های ورزشی شان و تشویق دیگر دانشجویان برای حضور در رویدادهای ورزشی را فراهم کند.

وی اظهار داشت : امیدوارم با گسترش همکاری بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران و افغانستان با هدف توسعه روابط بین الملل از طریق فعالیت های ورزشی و آموزشی، برگزاری کارگاههای علمی ورزشی اردوهای مختلف مشترک و برگزاری مسابقات چند جانبه بین دانشگاه های این دو کشور با یکدیگر فراهم گردد.

در ادامه منقوش الدین نسیمی ضمن تبریک موفقیت های کسب شده در کشتی آزاد و فرنگی گفت: هدف ما این است که راهکارهایی پیدا کنیم که بتوانیم روابط ورزشی دو کشور را گسترش دهیم و امیدوارم با توجه به پتانسیل بالای کشور ایران شاهد همکاری‌های بیشتر در تمام زمینه ها بوده و از امکانات یکدیگر استفاده بهتر ببریم.

وی همچنین خواستار برگزاری اردوی تیم ملی دانشجویان افغانستان در ایران بود مخصوصا تیم های تکواندو و وشو که آماده میشوند برای حضور در رقابت های بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان در چین تایپه شد.

در ادامه بشیریان گفت با توجه به نزدیک بودن دو کشور و کشورهای هم جوار این فدراسیون آمادگی برگزاری دیدارهای دوجانبه و منطقه ای را دارد.

در ادامه هم رئیس منابع انسانی و دبیر فدراسیون افغانستان مطالبی را بیان نمودند و خواستار حمایت های بیشتر فدراسیون دانشگاهی ایران و تعامل بیشتر با آنها شدند و حمایت از فدراسیون دانشگاهی افغانستان برای عضویت در فدراسیون آسیایی شدند.

همچنین رئیس فدراسیبون ورزش دانشگاهی افغانستان و هیات همراه دیداری را هم در سازمان امور دانشجویان با محمد پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی و حاجی زاده مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان برگزار و در خصوص فعالیت های مشترک گفتگو کردند.