24-6

دیدار رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی افغانستان با رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی