اسماعیل حسینی منجزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شوشترگفت:سعی کنیم آدم خوبی باشیم…

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحدخوزستان:روز کوهنورد روز یادمان ها و یادها، روز تجلی اصالت کوهنوردی، که گذشته اش در پیوند با آینده رسالت خود را معنی می بخشد گرامی باد. ‌

کوهنوردی یک انتخاب است. آنگاه که آسایش خانه و شهر را رها می کنی و پنجه در پنجه سنگ و صخره فراز و فرود طبیعت را در می نوردی. این انتخاب توست که جسم را در تب و تاب سنگ و صخره صیقل دهی تا به ازای آن روح و روان خویش را آزاد و رها سازی و آنرا سبکتر به پرواز در آوری و این گونه است که کوهنوردی می شود هنر مبارزه با سستی ها، کاستی ها و کاهلی های درون.

کوهستان مظهر پاکی، دهش، و بخشش است و کوهنوردی آیین زندگی، آیینی مبتنی بر روح جمعی و پایبندی به اصول اخلاقی. کوهنوردی که درک صحیحی از کوهستان و کوهنوردی دارد هیچگاه منافع خود را بر منافع جمع ارجح نمی شمارد و از موقعیت و موفقیت های تحصیل شده به نفع خود بهره برداری نمی کند.

۲۸ مهرماه مصادف با روز کوهنورد بر تمام همنوردان ، قهرمانان دریادل و خدمتگزاران گمنام عرصه کوه و سنگ خجسته باد.

همقدم و همنورد شما ،
اسماعیل حسینی منجزی