مراسم افتتاحیه جشنواره رقابتهای ورزشی کارکنان دولت زیر نظر هیات ورزشهای همگانی و اداره کل ورزش و جوانان خوزستان روز چهارشنبه ۲۴ ابان راس ساعت ۹ صبح برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: بنا بر اعلام روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خوزستان مراسم افتتاحیه جشنواره رقابتهای ورزشی کارکنان دولت زیر نظر هیات ورزشهای همگانی و اداره کل ورزش و جوانان خوزستان روز چهارشنبه۲۴ابان راس ساعت۹صبح در سالن هیات ورزشهای همگانی واقع در ورزشگاه تختی اهواز با حضور مسئولین ورزش استان و مدیران ادارات شرکت کننده در این مسابقات برگزار میگردد
رقابتهای کارکنان دولت در دو رده آقایان و بانوان ودر پنچ رشته .ورزشی، فوتسال، والیبال، دارت، طناب کشی، تنیس روی میز انجام میشود.

خبرگزار: زهرا نجفی