سومین دوره ی مسابقات استقامت استانی خوزستان به میزبانی شهرستان اهواز در سال ۹۶ برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: سومین دوره ی مسابقات استقامت استانی خوزستان به میزبانی شهرستان اهواز می باشد. این دوره از مسابقات در تاریخ ۹ و ۱۰ آذر ماه سال ۹۶ در مسافت های ۸۰ و ۶۰و ۴۰ km به میزبانی شهرستان اهواز برگزار میگردد.

مسافت ۴۰ km. بدون وجه ثبت نام و در صورت گذراندن مسیر حکم پایان مسیر اهدا میگردد. ضمنا به اسبهای عرب تایید شده (داغ دار) مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال علاوه بر حکم پرداخت میگردد.

در مسافت ۶۰ km مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ریال وجه ثبت نام و ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای اسبهای بومی و ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای اسبهای عرب تایید شده به عنوان جایزه علاوه بر حکم به کسانی که موفق به گذراندن مسیر گردیده اند پرداخت میگردد.

در مسافت ۸۰ km. مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام و مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای اسبهای بومی و ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای اسبهای عرب تایید شده علاوه بر حکم قهرمانی بعنوان جایزه به کسانی که موفق به گذراندن مسیر گردیده اند پرداخت میگردد. ضمنا مسابقه این مسافت در دو رده سرعت آزاد و سرعت محدود اجرا میگردد

تلفن جهت ثبت نام؛
۰۹۱۶۶۰۶۴۹۰۸ آقای امین میر علی پور

خبرگزار: زهرا نجفی