به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: مدیر خوزستانی، که در گذشته سوابق مدیریتی اجرایی متعددی در خوزستان، تهران و همچنین در مسابقات بین المللی کشوری فعالیت داشت، اینک به سمت مدیرعاملی موقت باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران درآمد.

جناب آقای حمید رضا گرشاسبی، که در گذشته سوابق مدیریتی، اجرایی متعددی من جمله:
مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان اندیمشک

مسوول امور اداری و مالی تربیت بدنی خوزستان

مسوول واحد فنی ورزشی جهاد تربیت بدنی کشور

سرگروه دبیران تربیت بدنی و ورزش استان خوزستان

رئیس انجمن کشتی استان خوزستان

رئیس هیأت مدیره تعاونی فرهنگیان خوزستان

رئیس تربیت بدنی آموزشگاه‌های شهرستان اندیمشک

معاون فنی و ورزشی اداره کل تربیت بدنی خوزستان

قائم مقام اداره کل تربیت بدنی خورستان

رئیس هیأت کشتی استان خوزستان

ایفای نقش می کرد، هم اکنون این مدیر خوزستانی در سمت مدیرعاملی موقت باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران می درخشد.
گزارشها حاکی است این مدیر خوزستانی، پیش از این نیز سوابق ارزنده و ارزشمند مدیریتی متعددی نیز در تهران و شمیرانات و همچنین در مسابقات بین المللی کشوری من جمله:
قائم مقام اداره تربیت بدنی شمال شرق تهران

رئیس اداره تربیت بدنی شمیرانات

رئیس دبیرستان تربیت بدنی و علوم ورزشی استان تهران

رئیس کشتی فرنگی کشور

رئیس هیأت کشتی استان تهران

سرپرست هیأت جودو استان تهران

قائم مقام و دبیر اجرایی دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی

معاون توسعه و امور ورزش استان تهران

رئیس ستاد برگزاری چهار دوره مسابقات بین‌المللی، هم اکنون در سمت مدیرعاملی موقت باشگاه فوتبال پرسپولیس می باشد.